Reference

Parcelace lokality „Bykoš západ“

Parcelace lokality „Bykoš západ“

Zpracování územně plánovací studie pro lokality Z6, Z7 v obci Bykoš a následné zpracování projektové dokumentace DUR a DSP pro dělení pozemků, zřízení inž. sítí a pozemní komunikace v lokalitě Z7 – etapa 1.

Pasivní RD Rymáně

Pasivní RD Rymáně

Projekt plnohodnotného pasivního domu v obci Rymáně u Mníšku pod Brdy. Výborné hodnoty energ. bilance jsou dány ideální orientací domu na pozemku a velmi kompaktním tvarem budovy. Projektová dokumentace byla zpracována dle zadání architekta – s drobnými korekcemi danými optimalizací v SW PHPP. – zahájení výstavby odloženo Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – […]

Pasivní RD Svatá Anna

Pasivní RD Svatá Anna

Projekt novostavby RD v plnohodnotném pasivním standartu (14,7 kWh/m2/rok dle PHPP) v zajímavé lokalitě Svatá Anna u města Dobříš. Pasivního standartu bylo dosaženo zejména díky vhodnému pozemku (ideální orientace i oslunění) a kompaktnímu tvaru budovy. – před dokončením Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – kategorie B.2

EPD Rádlo

EPD Rádlo

Tento projekt je zajímavý tím, že investor měl jasné zadání, které zejména požadovaným vnějším vzhledem neodpovídá všeobecně rozšířené představě o pasivním domě. V zadání byl požadavek na přízemní stavbu s klasickým krovem, nevytápěným půdním prostorem (v budoucnu případně využitelném pro samostatnou bytovou jednotku) a v neposlední řadě – konstrukčně masivní stavba se vzhledem hrázděného domu. Stavba je […]

Pasivní RD Těšín

Pasivní RD Těšín

Návrh plnohodnotného pasivního domu v obci Těšín (okr. Jičín). Vzhled domu vychází z přání investora, požadavku stavebního úřadu na „vesnický“ vzhled domu v blízkosti památkové zóny obce Železnice a blízkosti CHKO Český ráj. Tím vším odpovídá návrhu domu v Bukové. Zcela jinak je ale pojat interiér, usazení domu do prudkého svahu a vstup do něj bočním zádveřím […]

EPD Doksy u Kladna (2)

EPD Doksy u Kladna (2)

Již druhý dům v obci Doksy u Kladna, který se nachází cca 50m od jiné naší realizace z roku 2012. U tohoto projektu se jedná o jednoduchou přízemní stavbu. I přes vhodnou orientaci nebylo u tohoto domu, z důvodu malé podlahové plochy, možné efektivně dosáhnout plnohodnotného pasivního standartu. Dle PHPP vychází potřeba tepla na vytápění […]

Pasivní RD Komárov

Pasivní RD Komárov

Projekt řeší výstavbu ekonomického bungalovu v obci Vítězná (nedaleko Dvora Králové nad Labem) v plnohodnotném pasivním standartu – funkčně vycházející z EKOnceptu. U tohoto projektu se šlo až na hranici toho, jakým nejjednoduším a nejlevnejším způsobem lze postavit opravdu plnohodnotný pasivní dům. Stavba i při minimální podlahové ploše (cca 120m2) a nadmořské výšce 430m.n.m. splňuje […]

EPD Osek

EPD Osek

Projekt novostavby RD v obci Osek u Hořovic. Z důvodu umístnění stavby ve svažitém terénu se konstrukčně jedná o částečně podsklepený bungalov. Vzhledem k nevhodné orientaci pozemku (severní svah) nebylo možné dosáhnout plnohodnotný pasivní standart. Ale i přesto se podařily splnit, investory požadované, podmínky pro získání dotace NZU v kategorii B.1. Stavba je zároveň navržena tak, […]

Pasivní RD Lochovice

Pasivní RD Lochovice

Zpracování kompletní projektové dokumentace domu, vč. prvotního návrhu. Stavba opět díky kompaktnímu tvaru a ideálnímu pozemku, splňuje plnohodnotný pasivní standart a díky jednoduché konstrukci je ideální pro plánovanou stavbu svépomocí. – dokončena hrubá stavba Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – kategorie B.2

Sběrný dvůr Družec

Sběrný dvůr Družec

Projektová dokumentace pro zřízení sběrného dvora v obci Družec