Reference - Rodinné domy

Pasivní RD Svatá Anna

Pasivní RD Svatá Anna

Projekt novostavby RD v plnohodnotném pasivním standartu (14,7 kWh/m2/rok dle PHPP) v zajímavé lokalitě Svatá Anna u města Dobříš. Pasivního standartu bylo dosaženo zejména díky vhodnému pozemku (ideální orientace i oslunění) a kompaktnímu tvaru budovy. – před dokončením Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – kategorie B.2

EPD Rádlo

EPD Rádlo

Tento projekt je zajímavý tím, že investor měl jasné zadání, které zejména požadovaným vnějším vzhledem neodpovídá všeobecně rozšířené představě o pasivním domě. V zadání byl požadavek na přízemní stavbu s klasickým krovem, nevytápěným půdním prostorem (v budoucnu případně využitelném pro samostatnou bytovou jednotku) a v neposlední řadě – konstrukčně masivní stavba se vzhledem hrázděného domu. Stavba je […]

Pasivní RD Těšín

Pasivní RD Těšín

Návrh plnohodnotného pasivního domu v obci Těšín (okr. Jičín). Vzhled domu vychází z přání investora, požadavku stavebního úřadu na „vesnický“ vzhled domu v blízkosti památkové zóny obce Železnice a blízkosti CHKO Český ráj. Tím vším odpovídá návrhu domu v Bukové. Zcela jinak je ale pojat interiér, usazení domu do prudkého svahu a vstup do něj bočním zádveřím […]

EPD Doksy u Kladna (2)

EPD Doksy u Kladna (2)

Již druhý dům v obci Doksy u Kladna, který se nachází cca 50m od jiné naší realizace z roku 2012. U tohoto projektu se jedná o jednoduchou přízemní stavbu. I přes vhodnou orientaci nebylo u tohoto domu, z důvodu malé podlahové plochy, možné efektivně dosáhnout plnohodnotného pasivního standartu. Dle PHPP vychází potřeba tepla na vytápění […]

Pasivní RD Komárov

Pasivní RD Komárov

Projekt řeší výstavbu ekonomického bungalovu v obci Vítězná (nedaleko Dvora Králové nad Labem) v plnohodnotném pasivním standartu – funkčně vycházející z EKOnceptu. U tohoto projektu se šlo až na hranici toho, jakým nejjednoduším a nejlevnejším způsobem lze postavit opravdu plnohodnotný pasivní dům. Stavba i při minimální podlahové ploše (cca 120m2) a nadmořské výšce 430m.n.m. splňuje […]

EPD Osek

EPD Osek

Projekt novostavby RD v obci Osek u Hořovic. Z důvodu umístnění stavby ve svažitém terénu se konstrukčně jedná o částečně podsklepený bungalov. Vzhledem k nevhodné orientaci pozemku (severní svah) nebylo možné dosáhnout plnohodnotný pasivní standart. Ale i přesto se podařily splnit, investory požadované, podmínky pro získání dotace NZU v kategorii B.1. Stavba je zároveň navržena tak, […]

Pasivní RD Lochovice

Pasivní RD Lochovice

Zpracování kompletní projektové dokumentace domu, vč. prvotního návrhu. Stavba opět díky kompaktnímu tvaru a ideálnímu pozemku, splňuje plnohodnotný pasivní standart a díky jednoduché konstrukci je ideální pro plánovanou stavbu svépomocí. – dokončena hrubá stavba Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – kategorie B.2

EPD EKOncept

EPD EKOncept

Koncept moderně pojatého přízemního RD s důrazem na minimální investiční cenu, ale při současném použití nejmodernějších materiálů a technologií. Velmi zajímavé jsou také provozní náklady domu. Návrh je také připraven tak, že ho lze realizovat i svépomocí bez nějakých speciálních znalostí v tématice pasivních domů. Ve spolupráci se spol. STATIK s.r.o (www.statiknutil.cz) možnost prefabrikace hrubé stavby […]

EPD Mníšek pod Brdy

EPD Mníšek pod Brdy

Projekt pasivního rodinného domu v lokalitě s relativně přísnými regulativy (tvar a sklon střechy, atp.). Návrh domu vycházel ze zadání min. 6ti obytných místností na ploše do 100m2 – z důvodu regulace maximální míry zastavěnosti pozemku v býv. chatové kolonii. Další důležitý faktor návrhu byla velmi rychlá návratnost použitých technologií a s tím spojená odhadovaná cena celé stavby, […]

EPD Družec

EPD Družec

Návrh domu s důrazem na pasivní standard a vzhledovou představu investora. Zajímavostí návrhu je, podobně jako u domu v Odolené Vodě, využití sklonu pozemku pomocí mezipatra v úrovni hlavního vchodu do domu. Nebylo tedy potřeba nákladné vyrovnání pozemku a vstup do domu zůstal maximálně pohodlný – stejně jako přístup na celou plochu zahrady z obývacího pokoje. – stavba dokončena […]