Reference - Homepage Slideshow

Pasivní RD Buková

Pasivní RD Buková

Historicky druhý pasivní dům v ČR, který obdržel mezinárodní certifikát PHI Darmstadt! „Klasická“ stavba se sedlovou střechou. I přes to splňuje ty nejpřísnější podmínky pasivního domu. Dokazuje to, že i opravdu skutečné pasivní domy mohou mít téměř libovolný vzhled. Stavba je založena na 60cm drti z pěnoskla a masivní plovoucí ŽB desce. Díky tomu byly veškeré […]

EPD Mníšek (2)

EPD Mníšek (2)

Projekt moderně pojatého RD vznikl důkladným přepracováním původního návrhu „nízkoenergetického domu“ s tepelnou ztrátou 8,3kW – nově 3,05kW. Tento dům je příkladem využití i na první pohled nevhodného pozemku – v tomto případě velmi úzký a dlouhý pozemek na severovýchodním svahu bez možnosti jakkoliv dům natočit. Sice se již nepodařilo (efektivně) dostat se pod hranici 15 […]

EPD Doksy u Kladna

EPD Doksy u Kladna

Zajímavý návrh, díky kterému se podařilo i za dodržení přísných limitů daného území, maximálně využít veškerých solárních zisků ideálně orientovaného pozemku. Zásadní podmínka byla nutnost dodržet požadavek na sedlovou střechu, který se zajistil „vikýř“ na J straně domu. Ten také dovolil využít maximum solárních zisků. Zajímavá je také doba výstavby, která trvala cca 10měs. – […]

Pasivní RD Rymáně

Pasivní RD Rymáně

Projekt plnohodnotného pasivního domu v obci Rymáně u Mníšku pod Brdy. Výborné hodnoty energ. bilance jsou dány ideální orientací domu na pozemku a velmi kompaktním tvarem budovy. Projektová dokumentace byla zpracována dle zadání architekta – s drobnými korekcemi danými optimalizací v SW PHPP. – zahájení výstavby odloženo Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – […]

Pasivní RD Svatá Anna

Pasivní RD Svatá Anna

Projekt novostavby RD v plnohodnotném pasivním standartu (14,7 kWh/m2/rok dle PHPP) v zajímavé lokalitě Svatá Anna u města Dobříš. Pasivního standartu bylo dosaženo zejména díky vhodnému pozemku (ideální orientace i oslunění) a kompaktnímu tvaru budovy. – před dokončením Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – kategorie B.2

EPD Rádlo

EPD Rádlo

Tento projekt je zajímavý tím, že investor měl jasné zadání, které zejména požadovaným vnějším vzhledem neodpovídá všeobecně rozšířené představě o pasivním domě. V zadání byl požadavek na přízemní stavbu s klasickým krovem, nevytápěným půdním prostorem (v budoucnu případně využitelném pro samostatnou bytovou jednotku) a v neposlední řadě – konstrukčně masivní stavba se vzhledem hrázděného domu. Stavba je […]

Pasivní RD Těšín

Pasivní RD Těšín

Návrh plnohodnotného pasivního domu v obci Těšín (okr. Jičín). Vzhled domu vychází z přání investora, požadavku stavebního úřadu na „vesnický“ vzhled domu v blízkosti památkové zóny obce Železnice a blízkosti CHKO Český ráj. Tím vším odpovídá návrhu domu v Bukové. Zcela jinak je ale pojat interiér, usazení domu do prudkého svahu a vstup do něj bočním zádveřím […]

Pasivní RD Komárov

Pasivní RD Komárov

Projekt řeší výstavbu ekonomického bungalovu v obci Vítězná (nedaleko Dvora Králové nad Labem) v plnohodnotném pasivním standartu – funkčně vycházející z EKOnceptu. U tohoto projektu se šlo až na hranici toho, jakým nejjednoduším a nejlevnejším způsobem lze postavit opravdu plnohodnotný pasivní dům. Stavba i při minimální podlahové ploše (cca 120m2) a nadmořské výšce 430m.n.m. splňuje […]

Pasivní RD Lochovice

Pasivní RD Lochovice

Zpracování kompletní projektové dokumentace domu, vč. prvotního návrhu. Stavba opět díky kompaktnímu tvaru a ideálnímu pozemku, splňuje plnohodnotný pasivní standart a díky jednoduché konstrukci je ideální pro plánovanou stavbu svépomocí. – dokončena hrubá stavba Přiznána dotace NZÚ pro výstavbu domů v pasivním standartu – kategorie B.2

EPD EKOncept

EPD EKOncept

Koncept moderně pojatého přízemního RD s důrazem na minimální investiční cenu, ale při současném použití nejmodernějších materiálů a technologií. Velmi zajímavé jsou také provozní náklady domu. Návrh je také připraven tak, že ho lze realizovat i svépomocí bez nějakých speciálních znalostí v tématice pasivních domů. Ve spolupráci se spol. STATIK s.r.o (www.statiknutil.cz) možnost prefabrikace hrubé stavby […]