EPD Buková u Příbramě

Novostavba vzorového rodinného domu v pasivním standardu dle PHPP (do 15kWh/m2/rok) za cenu běžného nízkoenergetického domu!

Topná záťěž při teplotě -15°C cca 1,8kW (dle PHPP) = předpokládané finanční náklady na vytápění tohoto domu 6 000 Kč za rok!, celkové náklady na provoz domu jsou odhadovány na 15 000 Kč/rok (5 599 kWh).

img13D model

3D model hrubé stavby

img2vizualizace
Vizualizace budoucího domu
img3Úvod
původní stav pozemku před zahájením prací
img409/2010
vytyčení budoucího opěrného rámu pro drcené pěnosklo Refaglass
img510/2010
skrývka zeminy vč. srovnání terénu
img611/2010
dokončení opěrného armovaného rámu ze ztracého bednění, který bude později tvořit bednění 60 cm vrstvy tepelné izolace z drceného pěnoskla
img701/2011
zimní přestávka
img804/2011
příprava před navážkou drceného pěnoskla. Dokončení inženýrských sítí, dorovnání terénu, podklad pod pěnosklo,…
img904/2011
navážka drceného pěnoskla – hromada 90 m3 byla opravdu vidět
img1004/2011
pečlivé hutnění izolační drti po vrstvách 20 cm…
img1104/2011
…si vyžádalo dodání dalších 28 m3 drti
img1204/2011
celková vrstva tl. 60 cm (po zhutnění) zajistí výbornou hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,109 W/(m2.K) – a to bez jakéhokoliv tepelného mostu!Další masivní konstrukce základu a podlahy již není potřeba dále izolovat.

img1304/2011
armování železobetonové základové desky tl. 25 cm
img1504/2011
dokončené armování základové desky – připraveno pro betonážv tomto stadiu je velmi nutné pečlivě zkontrolovat umístnění prostupů skrz základy. Jakékoliv další posuny, změny, opravy již dále nebudou možné!

img1604/2011
betonáž základové deskypři betonáži je potřeba utěsnit mezery mezi chráničkami a vlastními prostupy inž. sítí. V případě vniknutí betonu do tohoto prostoru je tu možnost poškození odpadních trubek postupným sedáním základové desky

img1704/2011
dílo dokončeno – technologická přestávka pro dozrání betonu
img1905/2011
kompletní dodávka zdicího materiáluvápenopískové bloky Kalksandstein – Zapf-Daigfuss tl. 175 a 115 mm

img2005/2011
z velice přesných bloků jde stavba rychle – stav po 2 dnech,…
img2105/2011
… a za týden. Přesnost zdiva i odvedené práce je výborná – oproti projektové dokumentaci odchylka maximálně v řádech jednotek milimetrů!
img2205/2011
čistá práce – díky přesnému výpočtu zdiva a dodržení určeného rastru již v přípravě projektu, nedochází, až na výjimky, k řezání nebo jiným úpravám vápenopískových bloků. Vše jde rychle a téměř bez odpadu
img2305/2011
realizace betonového skládaného stropního systému BSK
img2406/2011
skládaný stropní systém dokončen a vše je připraveno pro betonážopět je potřeba utěsnit mezery v bednění, zkontrolovat umístnění a rozměry budoucích prostupů

img2506/2011
průběh betonáže
img2606/2011
… a dokončená stropní konstrukce
img2706/2011
zdění nosných zdí 2.NP. V této chvíly již bylo možné objednat a zaměřit okna.
img2807/2011
dokončení zděných konstrukcí z materiálu Zapf – Kalksandstein.
img2907-08/2011
montáž krovu z dřevěných I nosníků Steico-iJoist 60/400 mm
img30
img31
img32
img33
img3408/2011
dokončování krovu a zahájení montáže oken Internorm Edition do předem připravených špalet z OSB desek.veškoré okna i dveře jsou předsazeny o 150 mm před nosné zdivo. Opět je velmi důležitá pečlivá montáž a pečlivé utěsnení všech možných spár a otvorů. V tomto případě provedeno dodavatelem oken Internorm – spol. AB Interiér, Plzeň.

img35
img36
img3708-2011
montáž oken dokončena.
img3809/2011
provádění OSB záklopu (vč. půdních schodů). Vznikla tím uzavřená dutina tl. 400 mm pro pozdější vyplnění tep. izolací Climatizer plus (foukaná celulóza).
img3909/2011
dokončené provedení parozábrany vč. utěsněného půdního výlezu Wippro (půdní výlez a schody pro pasivní domy).OSB desky Egger 4PD tl. 15 mm, spoje desek tmeleny a přelepeny Airstop páskou. Veškeré průchody skrz OSB desky je nutné důkladně utěsnit – v tomto případě budou později použity vzduchotěsné manžety Eisedicht.

img4010/2011
montáž vstupních dveří od „Truhlářství Malán“ – dveřní systém Variotec Thermosafe 100.dveřní systém certifikovaný pro pasivní domy od PHI v Darmstadtu – Ud 0,62 W/(m2K)

img4110/2011
zemní práce na vsakovací jámě a příprava pro domovní ČOV.
img4210/2011
příprava a provádění kontaktního zateplovacího systému Sakret. Tepelná izolace Styrotherm plus (šedý EPS) v tl. 340 mm v jedné vrstvě. Tl. izolační přizdívky 340 mm je poznat na první pohled.Bez kotvení hmoždinkami – Izolační desky pouze lepeny. Bylo provedeno celoplošné lepení kvalitním cementovým lepidlem! Rámy oken a dveří přetaženy 4-5 cm izolantu.

img43
img44
img4510/2011
montáž vysoce zátěžových kotev s přerušeným mostem pro budoucí uchycení dřevěné konstrukce balkonů a garáže.- Dosteba UMP-ALU-TRI + nastavovací podložka z materiálu CompactFoam

img46
img47
img4810/2011 Elektroinstalacev této fázi je velmi nutné dbát na vhodné a počlivé provedení! El. krabice musí být důkladně vsazeny do sádry (případně použít speciální vzduchotěsné el. krabice s membránou).

img4910/2011
provádění zateplení podkroví Climatizer Plus
img5010/2011
provádění zateplení podkroví Climatizer Plus- tl. izolantu v uzavřené dutině 400 mm

img5111/2011
zabudovaný kotvicí prvek pro okapní svody- Dosteba ZyRillo EPS 125 mm

img5211/2011
detail přípravy pro kotvení svodů a konstrukce garáže
img5311/2011
dokončené zateplení EPS, vč. provedení kotvicích prvků Dosteba (okapy, balkony, konstrukce garáže,…)
img5411/2011
dokončená stěrka vč. armovací tkaniny
img5511/2011
výstavka v rámci akce Mezinárodní dny pasivních domů 2011
img5612/2011
dokončení těsnění spár před realizací vnitřních omítek. Pro každý povrch a místo použití je potřeba použít vhodnou těsnící pásku nebo tmel. Po dokončení těchto prací a kompletní elektroinstalace v domě je vhodné provést Blowerdoor test pro kontrolu správnosti provedení těsnících opatření.
img5712/2011
ukázka vzorového provedení elektroinstalace v domě z VPC zdiva – a že kabelů není málo. Veškěré horizontální rozvody vedeny v jedné trase v kabelových lávkách – nic není zasekáno do zdiva, vše kdykoliv přístupné! Datové trasy vedeny, z důvodu omezení vzájemného rušení, v omezeném prostoru podlahy nebo v jiných trasách.
img58
img59
img6012/2011
důkladně utěsněná elektroinstalační krabice – bez použití speciálních krabic s membránou.
img6112/2011
připravená a zapojená domovní biologická ČOV
img6212/2011
konečný vzhled domu před zimní sezónou. Dokončené zateplení vč. první vrstvy stěrky a dřevěné podbití prkny ze sibiřského modřínu.
img6301/2012
začištění vnitřního ostění oken pomocí SDK desky – rychlé a levné řešení bez, v zimním období problematických, mokrých procesů.
img6401/2012
příklad utěsnění všech prostupů skrz obvodové zdivo pomocí omítatelných těsnících manžet Eisedicht. Veškeré prostupy je nutné utěsnit před realizací vnitřních omítek!
img6501/2012
realizace domovní kanalizace v domě z VPC bloků – veškeré rozvody musí být z důvodu štíhlých zdí vedeny před stěnou. Zakrytí rozvodů se provádí obezděním plynosilikátových tvárnicemi (Ytong) nebo předstěnou z SDK.
img6601/2012
realizace rozvodů VZT. Pro rozvody VZT je vhodné již při zdění vynechávat otvory – obvykle postačuje vynechání jednoho bloku 250 x 250 x tl. zdi. Přívodní potrubí je izolováno z důvodu omezení změn teploty přiváděného vzduchu – důležité zejména pro funkci chlazení v letním období.
img67
img68
img6902/2012
…i realizace rozvodů vody musí být z důvodu štíhlých zdí provedena jako předstěnová. Zakrytí rozvodů se opět provádí obezděním plynosilikátových tvárnicemi (Ytong) nebo předstěnou z SDK.
img7003/2012
stav po provedení vyrovnávací nivelační stěrky v 2.NP, kde by rovinnost podkladu nedovolovala položení nášlapné vrstvy podlahy. S kročejovou izolací se v tomto případě nepočítá.
img7103/2012
postup svépomocného provádění SDK podhledu, který je, až na několi výjimek, v celém domě. Výroba nosného rastru, obklad SDK deskami,…
img72
img73
img74
img75
img7604/2012
… a finální zbroušená stěrka. Po dokončení posledních omítek je vše připraveno na malování.
img77
img78
img7905/2012
1.NP – rošt zakrytý Durelis deskami – podklad pro pokládku masivní dřevěné podlahy. Mezery v roštu vyplněny drti ze zbytků fasádního EPS.
img8006/2012
zapojení, zaregulování a spuštění VZT jednotky Nilan VP18 Compact K
img8106/2012
dokončená výmalba, osazení ventilů VZT, bodových svítidel, připrava pro finální schodiště, atd….
img82
img83
img84
img8507/2012
potřebná aklimatizace dřevěné podlahy před pokládkou.
img8608/2012
dokončený interiér – připraveno pro nastěhování
img87
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
img89
img90

Na závěr provedení kontrolního Blowerdoor testu s výsledkem n50 = 0,29 hod-1

(pozn.: při testu je velmi důležité vzpomenou si a označit veškeré neutěsněné prostupy – většinou kanalizační potrubí nebo zkontrolovat zavodnění podlahových vpustí, což se konkrétně v mém případě nepodařilo. Výsledek tak mohl být výrazně lepší – několik dní pro testu jsem objevil suchý sifon u potrubí DN100mm)

Po aktualizaci PHPP posudku změřeným výsledkem BD testu a zapracováním provedených změn je výsledná ztráta domu v nadmořské výšce bezmála 500 m.n.m.rovných 15 kWh/m2/rok

Na závěr několik statistik:

 • stavba trvala 17 měsíců
 • náklady bez vnitřního vybavení (koulepna, kuchyně, nábytek) a při částečné realizaci svépomocí (firmou byla provedena hrubá stavba) cca 3mil. Kč
 • skutečné náklady na vytápění a ohřev TUV doplním po 6 měsících provozu domu. Kompaktní VZT jednotka osazena nezávislím měřičem spotřeby.

Komentáře k článku

 • Václav Široký
  18. 6. 2015

  Dobrý den.

  chci se zeptat na jaké spotřebě elektrické energie za rok jste? Jak funguje rekuperace když je hodnota BD testu takto vysoká?

  • jmartinek
   29. 12. 2015

   Dobrý den, omlouvám se, že se ozývám až nyní – na Váš dotaz mi nepřišlo upozornění a všiml jsem si jej až u každoroční aktualizace webu. Příště kdyžtak prosím o dotaz formou e-mailu na který mohu reagovat prakticky ihned. Reálná roční platba za energie se pohybuje kolem 20tis. (letos to bude patrně kolem 18-19tis). Ceny udávané na webu jsou brány (pro porovnatelnost) z ceníku ČEZu a vhodnou volbou produktu nebo dodavatele ji lze ještě o nějaké to procento snížit. Zálohy platíme 1900,-/měs. a pokaždé máme ještě několik tis. přeplatek. Navýšení spotřeb v posledním roce je dán zejména faktem, že se naše rodina rozrostla o malého člena, takže máme větší nároky na teplou vodu (spustil jsem cirkulaci) a na el. energii obecně (všichni jsme prakticky stále doma).
   Má hodnota BD testu mi zrovna vysoká nepřijde (0,29) :). Samozřejmě jsou domy postavené „těsněji“, ale pokud to srovnám s limitem pro pasivní dům 0,6, tak mi to nepřijde špatné. Obecně ale těsnost obálky je pro rekuperaci velmi důležitá – pokud se těsnost neřeší (a BD test by byl mnohem horší než je limit – obvykle u běžných staveb mezi 2-3), tak rekuperace pracuje s účinností blížící se obyčejnému větráku – když to trochu přeženu – reálně třeba 10-20%. Nebo jinak řečeno – vlastní účinnost rekuperace je dána výměníkem, tedy má reálnou hodnotu 70-80% stále, jen v netěsném domě jde jen zlomek celkového vzduchu přes ni. U běžného domu by tak i přes instalovanou rekuperaci většina vzduchu z domu utekla netěsnostmi v obálce a rekuperace by tak do domu vrátila právě třeba jen těch 20% tepla. Ale i u běžného domu nebo bytu by ale rekuperace své místo našla – ne ale primárně jako zdroj tepla nebo jako důležitý faktor úspory energie, ale jako „komfortní“ větrací zařízení, které dokáže držet vlhkost v domě ve správných hodnotách – a předcházet tak srážení vlhkosti a tvorbě plísní.
   Pokud se ale vrátím k původní otázce, tak obecně pokud je BD test do 0,6, tak i rekuperace pracuje tak jak má – je na 98% jak tvrdí výrobce, ale reálně kolem 80%, což je ale i tak velmi vysoká úspora.
   S pozdravem
   Jan Martínek

Your Comment


*